Vergoedingen

Basis en aanvullende verzekering

Vanuit de basisverzekering worden de kosten voor dieetadvies van een diëtist voor 3 uur per jaar vergoed. Dit komt neer op zo'n 6-8 consulten.  Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen en voorwaarden van verschillende zorgverzekeraars. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden meer uren, vaak zo'n 5 uur in totaal. Welke vergoeding je hieruit krijgt is afhankelijk van welke aanvullende verzekering je hebt gekozen. Wanneer de uren uit je verzekering verbruikt zijn, dan is het mogelijk om extra vervolgconsulten of andere diensten zelf te betalen. 

 

Heb ik een verwijsbrief nodig? 

Sinds 2011 is de diëtist vrij toegankelijk, dit betekent dat je in de meeste gevallen zonder verwijsbrief van de arts naar de diëtist kunt komen. 

Check voor de zekerheid je verzekeringsovereenkomst, want er zijn een paar zorgverzekeraars die nog wel om een verwijsbrief vragen. Alleen wanneer het om dieetadvies binnen de ketenzorg voor diabetes type 2, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekte) gaat, is hier een verwijzing van de huisarts voor nodig. Bij twijfel, vraag je huisarts of dit van toepassing is in jouw situatie.

 

Eigen risico

Wanneer je zorg uit de basisverzekering gebruikt, moet je hiervoor in de meeste gevallen eerst je eigen risico betalen. Net als behandelingen bij de fysiotherapeut, valt ook dieetadvisering onder het eigen risico. Het eigen risico is in 2020 wettelijk vastgesteld op €385,-. Daarnaast kun je ook nog een vrijwillig eigen risico hebben, dit is per persoon verschillend. Sommige verzekerden hebben een breed pakket binnen hun aanvullende verzekering en kunnen daarom zonder extra kosten gebruik maken van een diëtist.

 

Als je wilt weten hoeveel van je eigen risico je al verbruikt hebt (bijvoorbeeld voor andere basiszorg of medicatie), raad ik je aan om contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

In de volgende situaties gaat dieetadvies niet van het eigen risico af:

1. Als het om een kind jonger dan 18 jaar gaat. Kinderen hebben geen eigen risico, waardoor dieetadvisering helemaal gratis is.

2. Als het gaat om dieetadvies binnen de ketenzorg. 

3. Binnen sommige aanvullende verzekeringen, zoals eerder beschreven kun je gebruik maken van dieetadvies zonder kosten.

 

Contractvrije diëtist

Als je bij mij een pakket of dienst afsluit, krijg je een factuur per mail toegestuurd. Deze dien je in te dienen bij jouw zorgverzekaar, het dieetadvies bij een contractvrije diëtist wordt vergoed voor zo'n 70 tot 100%.

 

Ik heb ervoor gekozen om te werken zonder contract met zorgverzekeraars. Veel diëtisten en andere behandelaren hebben hiervoor gekozen. Als je als diëtist contracten afsluit met zorgverzekeraars kunnen zij daar allerlei eisen aan stellen. Een diëtist is per zorgverzekeraar gebonden aan een reeks eisen en beperkingen en minder vrij de praktijkvoering naar eigen inzicht in te richten. Daarbij kunnen de zorgverzekeraars vrij gemakkelijk iemands persoonlijke gegevens achterhalen.

 

Een gecontracteerde diëtist lijkt in eerste instantie goedkoper, maar dit klopt niet helemaal. Voor een consult bij de diëtist wordt net als bij de contractvrije diëtist, eerst het eigen risico aangesproken. Daarnaast rekent een gecontracteerde diëtist vaak nog administratietijd. Deze worden achteraf gefactureerd naar de verzekeraar, bovenop de gehouden consulten. En die worden van de 3 uur dieetadvies afgehaald, waardoor je bij een diëtist met contract binnen deze 3 uur, minder contacturen kunt maken.

 

Redenen waarom ik heb gekozen om als contractvrije diëtist te gaan werken:

  • Ik wil geen inmeninging van zorgverzekeraars. Ik maak graag eigen keuzes voor de begeleiding die bij jou past zonder te hoeven af te vragen of dit wel mag van een zorgverzekeraar.
  • Ik hecht waarde aan de privacy van mijn cliënten, op deze manier weet ik zeker dat er geen persoonlijke of gevoelige informatie wordt doorgespeeld naar zorgverzekeraars. 
  • Ik besteed mijn tijd liever vakinhoudelijk dan aan tijdrovende administratie richting zorgverzekeraars. 
  • Als cliënt heb je veel meer inzicht in wat er precies gedeclareerd wordt en wat je eventueel zelf verschuldigd bent. Mijn administratie en behandeltijd zit al in de prijs inbegrepen. Geen verassingen achteraf.